Hvorfor var genealogier så vigtige for Israel?

Hvorfor var genealogier så vigtige for Israel? SvarFamilielister og genealogier er en fremtrædende del af 1 og 2 Krønikebog og andre Gamle Testamentes bøger. Disse genealogier var tydeligvis vigtige for Israel, og jøderne førte omhyggelige optegnelser.En af grundene til, at familiehistorien var vigtig for Israel, er, at den beviste ens identitet som jøde, en del af Abrahams, Isaks og Jakobs velsignelser og en del af det folk, som Gud havde udvalgt. Hvis en person ikke var en jøde, kunne han eller hun ikke virkelig være en jødisk borger og deltage i alle aspekter af jødisk liv og kultur.

Familiehistorie var også vigtig på grund af, hvor man boede. Hver af de jødiske stammer havde modtaget en jordarv i Israel. For at en person skulle arve land i et bestemt stammeområde krævede det bevis for, at han nedstammede fra den pågældende stamme.Genealogier var afgørende for at bevise, om en jødisk mand kunne tjene i det levitiske præstedømme. Præster kunne kun være fra Levi stamme og efterkommere af Aron, Moses' bror. Hvis en mand ikke kunne bevise denne sammenhæng, var han ude af stand til at tjene som præst.En families historie kunne også vise en tilknytning til mennesker af betydning. I dag glæder folk sig over at finde beviser for, at deres forfædre er berømte mennesker, såsom John Adams eller Wyatt Earp. På samme måde blev en jøde, der nedstammede fra en som Moses eller Gideon, anset for at have en betydelig velsignelse.Genealogier understregede betydningen af ​​familieenheden i jødisk kultur. Traditionel jødisk kultur lagde vægt på ægteskab mellem en mand og en kvinde, der var ansvarlige for at opdrage børn og videreføre arven fra deres familie med den næste generation. Jøderne tog alvorligt deres ansvar for at fortsætte den linje, der ville bringe ære til familienavnet.

Endelig var jødernes genealogi vigtige for at spore Messias' linje. Det Gamle Testamente gjorde det klart, at Messias ville være Davids søn (se Matt 22:42), så optegnelser om familiehistorie var afgørende. Matthæus og Lukas inkluderer begge Jesu slægtshistorier i deres evangelier for at vise Jesu forbindelse til David. Matthæusevangeliet, skrevet til jøder, sporer Jesu slægtsbog til Abraham. Lukas evangelium, skrevet til hedninger, sporer Jesu slægtshistorie helt tilbage til Adam.Top