Hvorfor tester Gud os?

Hvorfor tester Gud os? SvarNår vi spørger, hvorfor Gud tester os eller tillader os at blive testet, indrømmer vi, at test faktisk kommer fra ham. Når Gud tester sine børn, gør han en værdifuld ting. David søgte Guds prøvelse og bad ham undersøge hans hjerte og sind og se, at de var tro mod ham (Salme 26:2; 139:23). Da Abram blev prøvet af Gud i spørgsmålet om at ofre Isak, adlød Abram (Hebræerne 11:17-19) og viste for hele verden, at han er troens fader (Rom 4:16).


I både Det Gamle og Nye Testamente betyder ordene oversat test at bevise ved prøvelse. Derfor, når Gud tester sine børn, er hans formål at bevise, at vores tro er ægte. Ikke at Gud behøver at bevise det for sig selv, da han ved alt, men han beviser for os, at vores tro er ægte, at vi virkelig er hans børn, og at ingen prøvelse vil overvinde vores tro.I sin lignelse om sædemanden identificerer Jesus dem, der falder fra, som dem, der modtager Guds ords sæd med glæde, men så snart der kommer en prøvetid, falder de bort. Jakob siger, at prøvelsen af ​​vores tro udvikler udholdenhed, hvilket fører til modenhed i vores vandring med Gud (Jakob 1:3-4). Jakob fortsætter med at sige, at prøvelse er en velsignelse, for når prøven er forbi, og vi har bestået prøven, vil vi modtage livets krone, som Gud har lovet dem, der elsker ham (Jakob 1:12). Prøvning kommer fra vores himmelske Fader, som arbejder alt sammen til det gode for dem, der elsker ham, og som er kaldet til at være Guds børn (Rom 8:28).

De test eller forsøg, vi gennemgår, kommer på forskellige måder. At blive en kristen vil ofte kræve, at vi bevæger os ud af vores komfortzoner og ind i det ukendte. Vedholdenhed i at teste resulterer i åndelig modenhed og fuldstændighed. Det er derfor Jakob skrev: Betragt det som ren glæde, mine brødre, hver gang I står over for prøvelser af mange slags (Jakob 1:2). Troens prøvelse kan komme på små måder og daglige irritationer; de kan også være alvorlige lidelser (Esajas 48:10) og angreb fra Satan (Job 2:7). Uanset kilden til prøven, er det til vores fordel at gennemgå de prøvelser, som Gud tillader.Beretningen om Job er et perfekt eksempel på, at Gud tillader en af ​​sine hellige at blive prøvet af Djævelen. Job bar alle sine prøvelser tålmodigt og syndede ikke ved at anklage Gud for uretfærdighed (Job 1:22). Men beretningen om Jobs prøvelse er et bevis på, at Satans evne til at prøve os er begrænset af Guds suveræne kontrol. Ingen dæmon kan prøve eller plage os med mere end det Gud har ordineret. Alle vores prøvelser arbejder hen imod Guds fuldkomne hensigt og vores gavn.

Der er mange eksempler på de positive resultater ved at blive testet. Salmisten sammenligner vores prøvelse med at være lutret som sølv (Salme 66:10). Peter taler om, at vores tro er mere værd end guld, og det er derfor, vi lider sorg i alle slags prøvelser (1 Peter 1:6-7). Ved at prøve vores tro får Gud os til at vokse til stærke disciple, som virkelig lever af tro og ikke af det, vi ser (2 Kor 5:7).

Når vi oplever livets storme, bør vi være som træet, der graver sine rødder stadig dybere for at få et større greb i jorden. Vi må grave vores rødder dybere ned i Guds ord og holde fast i hans løfter, så vi kan klare de storme, der kommer imod os.

Det mest trøstende af alt er, at vi ved, at Gud aldrig vil tillade os at blive testet ud over, hvad vi er i stand til at håndtere ved hans kraft. Hans nåde er tilstrækkelig for os, og hans kraft fuldendes i vores svaghed (2 Kor 12:9). Derfor, sagde Paulus, for Kristi skyld, glæder jeg mig over svagheder, i fornærmelser, i strabadser, i forfølgelser, i vanskeligheder. For når jeg er svag, så er jeg stærk.Top