Hvorfor sender Gud mennesker i helvede?

Hvorfor sender Gud mennesker i helvede? SvarBibelen siger, at Gud skabte helvede for Satan og de onde engle, som gjorde oprør mod ham, men der er også mennesker i helvede (Matt 25:41). Både englevæsener og mennesker er i helvede af samme grund, synd (Rom 6:23).Fordi Gud er fuldstændig retfærdig og moralsk perfekt (Salme 18:30), gør han altid hvad der er rigtigt – der er intet mørke i Gud, ikke den mindste plet af ufuldkommenhed (1 Joh 1:5). Gud selv er standarden for, hvad der er rigtigt, godt og moralsk. Hvis det ikke var fordi, at Gud var standarden for moralsk perfektion, ville skabte væsener ikke have noget at måle sig med. Med andre ord, hvis Gud er fuldkommen retfærdig, så er alt, der mangler den nævnte fuldkommenhed, syndigt, og ethvert menneske, der nogensinde har levet, siden Adams fald fra nåden, har begået synd (Rom 3:23). Fordi Adam syndede, har hele menneskeslægten nu en syndig natur (Rom 5:12). Men folk går ikke i helvede på grund af Adams synd; de går i helvede på grund af deres egen synd, som de frit vælger (Jakob 1:13-16).

Da Gud er evig, uforanderlig og uendelig, og alle synder grundlæggende er imod Gud, har Gud bestemt, at den retfærdige straf for synd også skal være evig (Matt 25:46). Der er et andet aspekt at overveje, som er, at Gud også skabte mennesker til at leve evigt. Så når nogen begår en synd mod en anden person, er den krænkede også blevet forurettet for evigt.Gud har derfor anset, at alle, der begår synd, vil komme til helvede, fordi de har undladt at opfylde hans retfærdige standard; de har brudt hans lov om moralsk fuldkommenhed. Hvis Gud ikke sendte mennesker til helvede for at bryde hans love, kunne man sige, at Gud ikke er retfærdig (Salme 7:11). En god analogi er en domstol med en dommer og en lovbryder. En retfærdig dommer vil altid dømme den person, der er fundet skyldig. Hvis den dommer ikke søgte retfærdighed for forbrydelsen, ville han ikke være en retfærdig dommer (5 Mosebog 32:4).Men den gode nyhed er, at Gud også er barmhjertig. I sin rige barmhjertighed skabte han en måde for syndere at undgå helvedes straf ved at stole på hans søns, Jesu Kristi forsoningsværk (Rom 5:9). For kristne er straffen for synd blevet fjernet og lagt på Kristus på korset (1 Peter 2:24). På grund af Kristi offer er Gud stadig retfærdig – synden straffes – men han er også barmhjertig mod alle, der tror.

Top