Hvorfor troede de tidlige mormoner på flertalsægteskab?

Hvorfor troede de tidlige mormoner på flertalsægteskab? SvarMormons Bog sætter monogami som reglen, ligesom Bibelen gør. Forskellen er, at Mormons Bog tillader en undtagelse i tilfælde, som er specifikt befalet af Gud. Praksisen med flertalsægteskab eller polygami i mormonismen går tilbage til Joseph Smith, som i 1843 sagde, at han modtog en evigt bindende befaling fra Gud om, at mænd skulle tage flere hustruer. Officielle mormonkilder har for nylig indrømmet, at Smith havde så mange som 33 koner, selvom andre forskere siger, at de har fundet beviser for mere. Hans efterfølger, Brigham Young, som havde 55 hustruer, sagde: De eneste mænd, der bliver guder, selv guds sønner, er dem, der indgår i polygami ( Journal of Discourses ), selvom det ser ud til, at han havde et håb om, at nogle kunne komme ind i himlen uden at tage flere koner. Young kom med denne erklæring, da mormonerne blev presset af den amerikanske regering og samfundet til at opgive praksis med flertalsægteskab. For Young var det et spørgsmål om tro og lydighed.Mormonsteologi siger grundlæggende, at Gud engang var som os, og at vi kan blive som ham ved at følge mormonernes lære. Trofaste mormoner vil en dag blive ophøjet til gudsstatus og have deres egne verdener at skabe og befolke. De befolker disse verdener ved at have mange børn, og det vil kræve mange hustruer i himlen. De mange hustruer i himlen skal først besegles til en mand på jorden.

I øjeblikket understøtter den officielle mormonposition monogami. På grund af juridisk og socialt pres forbød mormonernes embedsmænd praksis med flertalsægteskab i 1890; dog deltager mange mormoner stadig i åndelige ægteskaber i flertal, som siges at have samme virkning i himlen som fysiske ægteskaber. I denne ordning lever en mormonmand monogamt med én hustru på jorden, men han er blevet åndeligt beseglet til mange andre kvinder, som vil være tilgængelige for ham i himlen. Selvfølgelig er der nogle fundamentalistiske mormongrupper, der stadig praktiserer flertalsægteskab direkte.

Top