Hvem var Jefta?

Hvem var Jefta? SvarJefta tjente som dommer over Israel i seks år efter Jairs ledelse. Hans beretning er nedskrevet i Dommernes Bog 11:1—12:7.For det første var Jefta en gileadit, men blev født af en prostitueret. Selvom han var en mægtig kriger (Dommerne 11:1), blev han drevet væk fra familien som voksen, fordi han blev betragtet som et uægte barn. Vers 3 fortæller, at han flyttede til Tobs land og boede blandt en flok skurke.

Senere kom ammonitterne imod Israel i krig. Israelitterne sendte bud efter Jefta og bad om hans hjælp. De ældste i Gilead tilbød at tjene Jefta, hvis han hjalp dem med at besejre deres fjende. Jefta tog imod deres tilbud og sendte derefter en besked til den ammonitiske konge i et forsøg på at undgå krig.Den ammonitiske konge afviste Jeftas budskab, og krig var uundgåelig. Jefta aflagde et løfte til Gud og sagde: 'Hvis du giver ammonitterne i mine hænder, vil alt, hvad der kommer ud af døren til mit hus mig i møde, når jeg vender tilbage i triumf fra ammonitterne, Herrens, og jeg vil ofre det som en brændofre (Dommerne 11:30-31). Jefta besejrede derefter ammonitterne og vendte hjem til Mizpa (Dommerne 11:32-34).Da Jefta kom hjem, var hans datter, enebarn, den første, der kom ud af hans hus (Dommer 11:34). Jefta forventede åbenbart, at et dyr ville komme ud, men denne uventede begivenhed fik ham til at rive sit tøj i sorg. Da han fortalte sin datter om sit løfte, accepterede hun overraskende konsekvenserne og bad kun om to måneder til at sørge på forhånd (Dommer 11:37-38). Begivenheden var så kendt blandt israelitterne, at det blev en skik for Israels døtre at sørge over begivenheden hvert år i fire dage.Efter Jeftas handlinger for at besejre ammonitterne, blev Efraims folk vrede på ham, fordi han angreb uden deres hjælp. De truede med at brænde hans hus over ham med ild (Dommer 12:1). Dette førte til en kamp mellem Efraims og Gileads stammer. Gilead vandt og dræbte 42.000 efraimitter (Dommer 12:6).

Hvilke lektier kan man lære af Jefta? For det første kan Gud bruge os uanset vores baggrund. Vi kan ikke ændre, hvor vi kom fra, men alligevel kan Gud bruge os på fantastiske måder på trods af vores fortid. For det andet skal vi ikke give forhastede forpligtelser eller løfter til Gud. I Jeftas tilfælde mistede han sit eneste barn på grund af sådan en handling. For det tredje, selv når vi gør det rigtige, kan vi blive nødt til at udholde vanskeligheder fra andre. Jefta måtte helt sikkert udholde problemer fra Efraims folk til trods for, at han blev bemyndiget af Guds Ånd til at befri Gilead fra ammonitterne.Top