Hvad er et trældoms åg (Galaterne 5:1)?

Hvad er et trældoms åg (Galaterne 5:1)? SvarI Galaterne 5:1-15 diskuterer apostelen Paulus naturen af ​​kristen frihed, begyndende med en formaning om derfor at stå fast i den frihed, ved hvilken Kristus har gjort os frie, og ikke igen blive viklet ind i et trældoms åg (Galaterne). 5:1, NKJV). Paulus hævder, at Jesus Kristus kom for at befri de troende fra en byrdefuld, legalistisk tilværelse som slaver under loven. Derfor skal kristne sikre, at de forbliver frie og ikke bliver bundet igen under et åg af trældom til loven.Et åg er en buet stang lavet af træ eller metal, der samler to eller flere trækdyr, så de mere effektivt kan arbejde som et hold. Åg blev også placeret rundt om halsen på folk som lænker for at sikre fangerne på plads. At bære et åg taler derfor ofte om slaveri og modgang i Bibelen (5 Mosebog 28:48; 1 Kongebog 12:4; Jeremias 27:8; 1 Timoteus 6:1), og at fjerne eller bryde et åg repræsenterer frihed (3 Mosebog 26: 13; Esajas 58:6). Henvisningerne til at blive viklet ind igen (NKJV) eller belastet igen (NIV) tyder på at blive tynget igen under en tung belastning.

Da Paulus sagde: Bliv ikke viklet igen med et trældoms åg (NKJV) eller lad jer ikke igen blive tynget af et slaveåg (NIV), irettesatte han kristne for deres tendens til at vende tilbage til legalisme, hvilket er det modsatte af kristen frihed. En kommentator uddyber: Den kristne frihed, han [Paul] beskriver, er samvittighedsfrihed, frihed fra lovens tyranni, den frygtelige kamp for at holde loven med henblik på at vinde Guds gunst. Det er friheden til accept med Gud og adgang til Gud gennem Kristus. . . . Med andre ord, vi skal nyde den herlige samvittighedsfrihed, som Kristus har bragt os ved sin tilgivelse. Vi må ikke forfalde til tanken om, at vi skal vinde vores accept hos Gud ved vores egen lydighed (Stott, J., Galaternes budskab: Kun én vej , InterVarsity Press, 1986, s. 132).Paulus skildrer vores tidligere levevis før frelsen som slaveri under loven. At bære et åg af trældom er en passende metafor for dette slaveri, fordi et dyr (eller en person), der er bundet af et åg, skal adlyde sin herre. Under den Gamle Testamentes pagt arbejdede jøderne under loven i et forsøg på at blive retfærdiggjort eller gjort retfærdiggjort for Gud (Rom 2:13). Men under den nye pagt giver Guds nåde bekræftet af Jesu blod os frihed fra slaveri under loven og frigørelse fra synd og død (Galaterne 4:24-31).Jødiske falske lærere havde infiltreret de galatiske kirker og krævet, at hedninge skulle omskæres (Galaterne 2:3-5). Det samme var sket i Antiokia i Syrien, hvor judiazere lærte: Medmindre du bliver omskåret som krævet af Moseloven, kan du ikke blive frelst (ApG 15:1, NLT). Disse legalistiske jøder forsøgte at få kristne til at vende tilbage til et åg af trældom ved at kræve, at de overholder Det Gamle Testamentes regler, love og ceremonier, især omskæring.Paulus stod ubøjelig imod disse falske lærere, fordi sandheden om nådens evangelium var på spil: Hør! Jeg, Paulus, siger dig dette: Hvis du regner med, at omskærelsen skal gøre dig ret med Gud, så vil Kristus ikke være dig til gavn. Jeg siger det igen. Hvis du prøver at finde gunst hos Gud ved at blive omskåret, skal du adlyde enhver forskrift i hele Moseloven. For hvis I prøver at gøre jer selv retfærdige med Gud ved at holde loven, er I blevet afskåret fra Kristus! Du er faldet fra Guds nåde. Men vi, der lever af Ånden, venter ivrigt på at modtage ved tro den retfærdighed, som Gud har lovet os. For når vi sætter vores tro på Kristus Jesus, er der ingen fordel i at være omskåret eller uomskåret. Det, der er vigtigt, er tro, der udtrykker sig i kærlighed (Galaterne 5:2-6, NLT).

Paulus hævdede, at under den nye pagt bliver både jøder og ikke-jøder optaget i Guds familie ved tro alene på Jesus Kristus (Romerne 3:21-22; Efeserne 2:8). Før frelsen levede vi under et åg af trældom til loven (Galaterne 4:3), tynget af en dårlig samvittighed (Tit 1:15), fængslet af krav vi ikke kunne holde (ApG 15:10) og holdt fanget af frygten for straf på grund af vores ulydighed (1 Joh 4:18).

Paulus sagde i Galaterne 3:24: Loven var vores vogter, indtil Kristus kom; det beskyttede os, indtil vi kunne få ret til Gud gennem tro (NLT). Da Kristus kom, befriede han os fra trældommens åg ved at opfylde lovens krav for os: Synden er ikke længere din herre, for du lever ikke længere under lovens krav. I stedet lever du under Guds nådes frihed (Romerne 6:14, NLT).

Der er ikke længere fordømmelse for dem af os, der tilhører Jesus (Rom 8:1-2), fordi han tog den skyldige dom i vores sted: Gud gjorde, hvad loven ikke kunne. Han sendte sin egen søn i et legeme, som det legeme, vi syndere har. Og i det legeme erklærede Gud en ende på syndens kontrol over os ved at give sin søn som et offer for vores synder. Han gjorde dette for at lovens retfærdige krav ville blive fuldt ud opfyldt for os (Romerne 8:3-4, NLT).

Det kristne liv er præget af en glædelig frihed til at følge Kristus af kærlighed og ikke et frygteligt liv i slaveri til at følge regler. Jesus Kristus har løftet trældommens åg fra vore skuldre og lagt sit eget åg på dem, et åg, der beskriver lydighed og discipelskab: Tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg er mild og ydmyg af hjertet, og I vil finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er let, og min byrde er let (Matt 11:29-30).Top