Hvad er den værste synd?

Hvad er den værste synd? SvarSå vidt det kan sammenlignes med Guds hellighed, er al synd den samme. Enhver synd, fra vrede til mord, fra hvide løgne til utroskab, vil føre til evig fordømmelse (Jakob 4:17; Rom 6:23). Al synd, hvor lille den end er, går imod en uendelig og evig Guds natur og vilje og fortjener derfor en uendelig og evig straf (Esajas 13:11). I denne forstand er der ingen værste synd.Ikke kun hader Gud synd, fordi den går imod hans vilje for os, men også fordi synden adskiller os fra Gud (Esajas 59:2; Jeremias 5:25). Gud ønsker ikke, at vi skal være adskilt fra ham. Heldigvis har han sørget for en måde at rense os fra al uretfærdighed (1 Joh 1:8-10) gennem sin Søn, Jesus Kristus (Joh 3:17). Første Timotheus 2:4 siger, at vor himmelske Fader ønsker, at alle mennesker skal blive frelst og komme til kundskab om sandheden. Din synd behøver ikke være lig med din fordømmelse – uanset hvor forfærdeligt du føler det er (se Rom 8:1).

Ligesom der ikke er nogen synd for lille til at være værdig til straf, er der ingen synd for stor, at Gud ikke kan tilgive den. Da en angrende prostitueret kom til Jesus, fandt hun nåde; Jesus sagde så til tilskuerne: Jeg siger jer, hendes synder – og de er mange – er blevet tilgivet (Luk 7:47). Jesus døde for at betale straffen for synd (Joh 3:16; 1 Joh 2:2). Andet Korintherbrev 5:21 fortæller os, at Gud gjorde [Jesus], som ikke havde synd, til synd for os, for at vi i ham kunne blive Guds retfærdighed. For den troende er der ingen synd, Jesu offer ikke dækker; der er ingen synd, Gud ikke kan tilgive, selvom vi anser det for det værste (se 1 Tim 1:15).Det er rigtigt, at nogle synder vil have større jordiske konsekvenser end andre. Mord vil for eksempel have en meget værre effekt end at nære privat had. En kronisk løgner i en autoritetsposition vil have en bredere negativ effekt end det barn, der hiver til sin mor om at stjæle småkager før aftensmaden. Synd er synd, men den kan have forskellige grader af sværhedsgrad, og nogle synder kræver værre straffe end andre i denne verden.Som troende bør vi hade synd lige så meget som Gud gør. Vi er sønner af lyset og sønner af dagen. Vi hører ikke til natten eller mørket (1 Tess 5:5). Gud har udskilt os som en hellig nation, et folk, der tilhører Gud (1 Peter 2:9). Hellighed er ikke fortjent; det er snarere givet af Helligånden, når han helliggør os (2 Thessalonikerbrev 2:13; 1 Peter 1:15-16). Kristne vil stadig synde, men Gud lover at hjælpe os i kampen for retfærdighed (1 Kor 1:8).Gå ikke i fælden med at sammenligne synder, dømme andre for værre synder end dine, eller bruge den tilsyneladende trivialitet af én synd kontra en anden som en undskyldning for at gøre det. Din første bekymring bør være din egen synd – ikke synden hos dem omkring dig (Matt 7:4-5). Guds standard er ikke, hvor godt du måler dig med andre mennesker, men hvordan du måler op med Kristus.

Hver persons synd er en afspejling af det, der er i hans hjerte (Matt 12:34) og kommer frem gennem hans tanker, ord og handlinger. Gud dømmer alle disse aspekter af vores liv og vil retfærdigt, men kærligt disciplinere sine børn, når de synder (Ordsprogene 3:11-12; Hebræerne 12:5-11). Guds disciplin kan antage forskellige former, afhængigt af hver persons situation, for at skabe omvendelse og fornyelse af fællesskabet med Gud. I sidste ende vil en troende, der synder, og derefter opleve disciplin, komme ud med en stærkere tro, et fornyet forhold til Gud, erfaringens visdom og tålmodighed (Jakob 1:2-4).

Er der en værste synd? Jordiske konsekvenser for forskellige synder varierer, men himlens perspektiv er anderledes. Første Korintherbrev 6:9-10 opregner adskillige synder, der vil afholde en person fra at arve Guds rige. På den liste er nogle synder, som folk kan lide at rangere som værre end andre, men Paulus behandler dem alle som lige fordømmende. Det samme gælder i Åbenbaringen 21:8, en liste over synder, der dømmer mennesker til ildsøen - løgn er placeret ved siden af ​​hekseri og afgudsdyrkelse. Al synd er lige slem i Guds øjne; standarden er hans Søns herlige fuldkommenhed, og det kommer vi alle til kort (Rom 3:23). Vi har brug for Kristi retfærdighed, og pris ham, det er det, han giver os, når vi tror (Rom 3:26; 4:5). I sidste ende kan vi sige, at den værste synd er vantro. At afvise Frelseren er at acceptere straffen for sin egen synd. Men ingen synd vil fordømme en genfødt troende på Jesus Kristus, fordi straffen allerede er betalt (1 Peter 2:24).Top