Hvad er symbolikken ved vanddåb?

Hvad er symbolikken ved vanddåb? SvarVanddåb symboliserer den troendes totale tillid til og totale tillid til Herren Jesus Kristus, såvel som en forpligtelse til at leve lydigt mod ham. Det udtrykker også enhed med alle de hellige (Efeserne 2:19), det vil sige med enhver person i enhver nation på jorden, som er et lem af Kristi Legeme (Galaterne 3:27-28). Vanddåben formidler dette og mere til, men det er ikke det, der redder os. I stedet bliver vi frelst af nåde gennem tro, bortset fra gerninger (Ef 2:8-9). Vi bliver døbt, fordi vor Herre har befalet det: Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn (Matt 28:19).Vanddåb er for troende. Før vi bliver døbt, må vi komme til at tro, at vi er syndere, der har brug for frelse (Rom 3:23). Vi skal også tro, at Kristus døde på korset for at betale for vores synder, at han blev begravet, og at han blev oprejst for at sikre vores plads i himlen (1 Kor 15:1-4). Når vi vender os til Jesus og beder ham om at tilgive vores synder og være vores Frelser, bliver vi født på ny ved Helligåndens kraft. Vores evige frelse er garanteret, og vi begynder at dø for os selv og leve for Kristus (1 Peter 1:3-5). På det tidspunkt er vi skriftmæssigt kvalificerede til at blive døbt.

Vanddåb er et smukt billede på, hvad Herren har gjort for os. Da vi er helt nedsænket i vandet, symboliserer vi begravelse hos vor Herre; vi er døbt til hans død på korset og er ikke længere slaver af os selv eller synd (Rom 6:3-7). Når vi bliver rejst op af vandet, opstår vi symbolsk – oprejst til nyt liv i Kristus for at være sammen med ham for evigt, født ind i vores kærlige Guds familie (Rom 8:16). Vanddåb illustrerer også den åndelige renselse, vi oplever, når vi bliver frelst; ligesom vand renser kødet, sådan renser Helligånden vores hjerter, når vi stoler på Kristus.Det faktum, at vanddåb ikke er en forudsætning for frelse, ses bedst i eksemplet med en frelst mand, der ikke blev døbt i vand – forbryderen på korset (Luk 23:39-43). Denne selverkendte synder anerkendte Jesus som sin Herre, mens han døde på et kors ved siden af ​​ham. Tyven bad om frelse og fik tilgivelse for sine synder. Selvom han aldrig oplevede vanddåb, blev han i det øjeblik åndeligt døbt til Kristi død, og han blev derefter oprejst til evigt liv ved kraften af ​​Kristi ord (Hebræerne 1:3).Kristne bør døbes af lydighed til og kærlighed til vor Herre Jesus (Joh 14:15). Vanddåb ved nedsænkning er den bibelske dåbsmetode på grund af dens symbolske repræsentation af Kristi død, begravelse og opstandelse.

Top