Hvad er en rite?

Hvad er en rite? SvarEn rite er en ceremoniel handling, der udføres på en godkendt måde og efter en nærmere angivet form. Ofte er ritualer af religiøs karakter, men ikke altid - klubber, laug og broderskaber kan for eksempel have indvielsesritualer for nye medlemmer. Ritualer er normalt baseret på langvarige traditioner, som i kirkelige ritualer, folk ofte anser for at være hellige. Ordet rite er relateret til ordet ritual .I Det Gamle Testamente blev forskellige ritualer befalet som en del af Moseloven. Forsoningsdagen krævede en kompliceret række af ritualer, der skulle udføres (3. Mosebog 16). Gud specificerede detaljerne i ceremonien: Ypperstepræsten lagde sine embedsklæder til side, badede sig og tog et tøj af hvidt linned på. Så ofrede han en tyr som syndoffer for sig selv og præsterne. Han tog et røgelseskar med levende kul fra røgelsesalteret og tog det med ind i Det Helligste. Han stænkede tyrens blod på nådestolen og på gulvet foran Pagtens Ark. Da han vendte tilbage til gården, kastede ypperstepræsten lod om to levende geder. Han slog en ged ihjel som et syndoffer for nationen og tog blodet fra dette offer gennem forhænget og stænkede det som før for at gøre forsoning for Det Allerhelligste. Han gik tilbage udenfor, lagde sine hænder på hovedet af den levende ged og bekendte folkets synder. Så sendte han den levende ged – syndebukken – ud i ørkenen. Ypperstepræsten badede så igen, skiftede tøj og ofrede et brændoffer til sig selv og et til folket med fedtet fra syndofferet. Tyrens og gedens kød blev derefter brændt uden for lejren. Andre regler er også specificeret.

Forfatteren af ​​Hebræerbrevet påpeger nogle af de mange ritualer, der blev observeret under den mosaiske pagt: Den første pagt havde regler for tilbedelse (Hebræerne 9:1). Men disse ritualer var kun ydre regler, der gjaldt indtil tidspunktet for den nye orden (vers 10). Skriften er tydelig, at Kristus, formidleren af ​​en ny pagt (vers 15), har opfyldt loven med alle dens ritualer og forskrifter (Matt 5:17). Blodet fra tyre og geder kunne aldrig fjerne vores synd (Hebræerne 10:4), men vi er blevet helliget ved at ofre Jesu Kristi legeme én gang for alle (vers 10).I forskelligt omfang følger kirker i dag religiøse traditioner og ritualer. Katolske kirker lægger vægt på sakramenterne og en rituel tro. Liturgiske protestantiske kirker følger også foreskrevne ceremonier og observerer diverse ritualer. Ikke-liturgiske kirker overholder ordinancer (normalt dåb og Herrens nadver), men nedtoner andre kirketraditioner. Alle kirker, uanset hvor ustrukturerede deres ceremonier, falder ind i mønstre og ender med at gøre tingene på en bestemt måde. Selv kirker, der undgår formelle, traditionelle riter, vil til sidst danne deres egne riter baseret på, hvad de vænner sig til.Det vigtige at huske er, at ritualer og ritualer ikke kan erstatte sand tilbedelse af Gud. En tid kommer og er nu kommet, hvor de sande tilbedere vil tilbede Faderen i Ånden og i sandhed, for de er den slags tilbedere, Faderen søger. Gud er ånd, og hans tilbedere skal tilbede i Ånden og i sandhed (Joh 4:23-24). En rite udført i en kirke kan være fuld af mening, eller det kan ikke være andet end en kold, hul rutine. Det kan være gavnligt at bringe en ydmyg tilbeder nærmere Gud, eller det kan være at holde et fjernt hjerte på afstand. Forskellen er en hjertesag. Visse ritualer kan være nyttige, men kan vi tilbede Herren uden ritualer? Absolut. Skal vi tillade, at ritualer erstatter et personligt forhold til Gud? Aldrig.

Top