Hvad er hadith i islam?

Hvad er hadith i islam?

Hvad er hadith i islam? Hadith er en optegnelse over profeten Muhammeds (fred være med ham) ord og handlinger såvel som hans ledsagere. Det er en vigtig kilde til vejledning for muslimer, da det hjælper os til at forstå sunnah (profetens vej). Hadithen giver også indsigt i profetens tanker og karakter.

Svar

Hadith er den samlede mundtlige tradition om Muhammed - tradition, der er afgørende for at forme muslimernes tro. I islam er den primære hellige tekst Koranen, som muslimer mener blev dikteret til Muhammed af den højeste guddom, Allah. Denne åbenbaring er relativt kort i detaljer. For alle hensigter og formål er islamiske doktriner mere robuste hentet i hadith end noget andet sted. Disse traditioner, med henvisning til Koranen, danner grundlaget for de fleste islamiske doktriner og praksis.Bibelen og Koranen er ikke ens i form, historie, stil eller deres plads i deres respektive religioner. I modsætning til det meste af Bibelen er Koranen ikke lineær eller aktuel. Det er snarere en samlet række af separate udsagn. Kapitlerne er ikke i kronologisk rækkefølge. Endnu mere forvirrende er det, at disse udsagn ikke gives en bredere sammenhæng i selve Koranen; de er for det meste Muhammeds diktater, intet mere. Koranen er også væsentligt kortere end Bibelen, omkring to tredjedele af længden af ​​Det Nye Testamente. Det betyder, at der er meget mindre kontekst tilgængelig for fortolkning. Ud over dette hævder muslimer, at Koranen kun kan forstås korrekt på dets originalsprog, så de, der ikke er bekendt med den dialekt, er ude af stand til virkelig at læse den.Disse faktorer kræver omfattende forklaring for at kunne anvende Koranen. Efter Muhammeds død samlede islamiske lærde optegnelser over kommentarer fremsat af dem, der havde interageret med ham. Disse omfattede især hans hustruer og militærgeneraler. Hvor Koranen angiveligt indeholder direkte citater lavet af Muhammed på vegne af Allah, er hadith sammensat af minder om Muhammeds meninger og adfærd, som bevaret af hans medarbejdere.

Som man kunne forvente, er der et enormt antal minder fremsat af Muhammeds venner og familie. Nogle af regnskaberne adskiller sig eller modsiger endda hinanden. Islamiske lærde har kategoriseret traditionerne indeholdt i hadith efter, hvor godt understøttet de er. Muslimer giver særlig fortrinsret til traditioner med en ubrudt kæde, der registrerer, hvordan traditionen blev videregivet. En sådan analyse er ekstremt subjektiv – faktisk er forskellige sekter af moderne islam vagt defineret af, hvilken hadith de accepterer eller afviser. sunni- og shiamuslimer , for eksempel generelt stole på et helt andet sæt af hadith. Selv mellem to individuelle muslimer er det muligt at finde dele af hadithen for at understøtte begge sider af en modsat opfattelse.Individuelle samlinger af hadith kan indeholde mere end ti tusinde separate udsagn. De to vigtigste og mest respekterede samlinger af hadith er kendt som Sahih Muslim og Sahih al-Bukari. Disse menes at være de mest velbekræftede og pålidelige optegnelser om Muhammeds medarbejdere.

Hadith tilføjer betydelig kompleksitet til at forstå islamisk tro og praksis. På trods af at begge er stemplet som Abrahams trosretninger, er islam fundamentalt forskellig fra jødisk-kristendommen. Disse forskelle indbefatter den kommandovej, som disse religioner anvender, når det kommer til grundlæggende doktrinære overbevisninger. Hadith er blevet beskrevet som det eneste filter, gennem hvilket islam kan defineres og forstås.

I en meget grov forstand kunne man sammenligne Koranens og hadiths relative status med den amerikanske forfatning og visse dommeres udtalelser. Der er et kortfattet grundlæggende dokument - Koranen / forfatningen - der kræver mere specifik fortolkning. Forskellige mennesker vil have forskellige fortolkninger - hadith / retslige skrifter - om det originale dokuments hensigt. Det originale dokument er den ultimative autoritet, men i praksis former omfattende kommentarer om dokumentet og dets forfattere systemet. Denne sammenligning er ganske vist spinkel, men den kan være nyttig for dem, der kæmper for at forstå de forskellige roller, Bibelen og Koranen spiller i deres respektive trosretninger.Top