Hvad er evangelicalisme?

Hvad er evangelicalisme? SvarEvangelicalisme er et noget bredt begreb, der bruges til at beskrive en bevægelse inden for protestantismen, der er karakteriseret ved en vægt på at have et personligt forhold til Jesus Kristus. Dette forhold begynder, når en person modtager Kristi tilgivelse og bliver åndeligt genfødt. De, der tilskriver denne tro, kaldes evangeliske.Ordet evangelisering er afledt af de græske ord evangeliet , som betyder 'gode nyheder', og evangelizomai , hvilket betyder 'at forkynde som gode nyheder'. Denne gode nyhed er, at 'Kristus døde for vore synder ifølge Skrifterne, at han blev begravet, at han blev oprejst på den tredje dag ifølge Skrifterne, og at han viste sig for Peter og derefter for de Tolv' (1. Korinterbrev). 15:3b-5). Denne gode nyhed, som er Kristi evangelium, og forkyndelsen af ​​den er, hvad evangelicalismen var baseret på.

Evangelicalismens rødder går tilbage til den protestantiske reformation, i hvilken tid Bibelen blev bragt til masserne. Tidligere forsømte bibelske sandheder blev genopdaget og undervist i. Det var dog ikke før de store genoplivninger i det 18. og 19. århundrede i Europa og Amerika, at evangelicalismen virkelig begyndte som en bevægelse. Som det skete under reformationen, bragte den evangeliske bevægelse og dens fokus på at have et personligt forhold til Jesus Kristus en fornyet kraft til nøjagtigt at fortolke og anvende Guds ord. Dette har holdt igennem den dag i dag, selvom udtrykket er kommet til at blive misbrugt og forkert anvendt.Traditionelt har evangelicalismen været teologisk konservativ. Dette er dog blevet mindre og mindre markant. Dens nuværende brug er ikke længere begrænset til faktiske genfødte kristne, ej heller til dem, der anses for at være konservative eller fundamentalister. Faktisk er der nogle, der simpelthen sætter lighedstegn mellem evangelicalisme og protestantisme selv, liberal eller på anden måde. Desværre er evangelicalisme nu oftest sidestillet med konservativ politik. Mens et evangelisk kristent verdenssyn vil resultere i konservative politiske synspunkter, er politik bestemt ikke i fokus for ægte evangelicalisme.Så definitionen af ​​evangelicalisme varierer i verdens øjne. Evangelicalismens sande hjerte ligger dog i at forkynde evangeliets budskab i både ord og handling. For en evangelisk kristen er der intet højere kald end at leve ud og dele dette budskab og sandheden om Guds kærlighed.

Top