Hvad er en trosretning?

Hvad er en trosretning? SvarI en religiøs sammenhæng er ordet pålydende er ofte defineret som en anerkendt selvstændig gren af ​​den kristne kirke. Et kirkesamfund vil omfatte mange lokale kirker, der normalt er spredt over et bredt geografisk område.På hjemmesiden har vi mange artikler om trosretninger, som du kan finde nyttige:


Hvad er de mest almindelige trosretninger i kristendommen?


Hvad er en ikke-kirkelig kirke? Hvad tror ikke-kirkelige kirker på?
Hvorfor er der så mange kristne trosretninger?


Hvad er hovedbetegnelserne?


Hvad betyder det for en kirke eller organisation at være tværkirkelig?Der er mange gode kirkesamfund, og hvert kirkesamfund har gode og dårlige lokale kirker. Når du leder efter en kirke, skal du studere den enkelte kirkes troserklæring og spørge om kirkens praksis i stedet for blindt at være loyal over for et bestemt trossamfund. Valg af kirke bør ikke udelukkende være baseret på trosretning. Det er bedre at vælge en kirke baseret på kvaliteten og nøjagtigheden af ​​bibelundervisningen, og hvor godt kirken opfylder den store opgave, uanset kirkesamfundet.

Bibelen påbyder ingen steder, at vi har kirkesamfund, men der er ikke noget iboende galt med dem. Nogle gange er kirkesamfund simpelthen en måde at skelne mellem en bestemt gruppe af ligesindede kirker. Konfessionelle etiketter er nyttige til hurtig identifikation af grupper af kristne. At være fortrolig med de doktrinære kendetegn ved de forskellige trossamfund giver mulighed for at få et generelt overblik over kirkerne i en bestemt by.

Er der for mange trosretninger? Sandsynligvis. Nogle gange dannes nye trosretninger på grund af gyldige uenigheder om væsentlig teologi eller vital kirkepraksis, og sandheden må adskille sig fra løgn. Andre gange dannes der nye trosretninger over mindre anliggender, som er bedre løst i en ånd af kærlighed og ydmyghed. Lev i fred med hinanden (1 Tess 5:13).

Kristi legeme er tværkirkeligt. Vi kan vælge mærker til os selv og andre – og sådanne mærker har deres plads – men Jesus tildelte aldrig kirkelige mærker. Kristi legeme består af alle, der påkalder Herrens navn (ApG 2:21), og evangeliet om frelse af nåde gennem tro forener troende, på trods af vores kirkesamfunds forskelle.Top