Hvad er en apologet?

Hvad er en apologet? SvarApologeter er mennesker involveret i apologetik, en gren af ​​teologien, der beskæftiger sig med forsvaret af troen. En apologet skærper sin evne til at forsvare den kristne tro ved at fremlægge beviser fra Bibelen, logik og andre empiriske og intellektuelle kilder. Første Peter 3:15 kunne godt betragtes som et apologetets temavers: Vær altid parat til at give et svar til alle, der beder dig om at give grunden til det håb, du har. Men gør dette med nænsomhed og respekt.Apostlen Paulus var en dygtig apologet. I Thessalonika gik han ind i synagogen, og på tre sabbatsdage begrundet med dem fra skrifterne, forklarer og bevise at Messias måtte lide og opstå fra de døde (ApG 17:2-3, fremhævelse tilføjet). Kort efter var Paulus i Athen og talte på Areopagos med græske filosoffer (ApG 17:22-24). Han forsvarede også evangeliet over for konger og pressede på dem for at få et svar (ApG 26:26-28).

Apologeter skal være ganske vidende om skrifterne og kristne doktriner. Nogle respekterede kristne apologeter er Norman Geisler, Josh McDowell, William Lane Craig, Lee Strobel og Daniel B. Wallace.I en vis forstand burde alle kristne være apologeter. Enhver troende bør være i stand til at give en velbegrundet fremstilling af troen (1 Peter 3:15; 2 Tim 2:25). Dette betyder ikke, at alle behøver at være eksperter i apologetik, men troende bør vide hvad, hvorfor og hvordan, når de deler deres overbevisning med dem, der spørger. Og vi burde kende Bibelen godt nok til at forsvare vores tro mod angreb fra vantro.Mere end nogensinde bliver det kristne fællesskab udfordret og modarbejdet af samfundet. Og desværre oplever vi også, at grundlaget for kirkelæren bliver angrebet indefra. Nogle i kirken fordrejer skrifterne, så de passer til deres egne ønsker, og [samler] omkring sig et stort antal lærere for at sige, hvad deres kløende ører ønsker at høre (2 Tim 4:3; jf. Åb 2:20).Undersøgelser udført af Barna Group og USA i dag konstateret, at næsten 75 procent af kristne unge forlader kirken efter gymnasiet. Nogle af hovedårsagerne til dette frafald har at gøre med intellektuel skepsis, angreb på deres tro fra gudløse professorer og ubønhørligt gruppepres for at nyde verdens ting (1 Joh 2:15-16). Træning i apologetik kan hjælpe med at bremse noget af denne åndelige nedslidning.

Kernen i kristen apologetik er det håb, vi har i os (1 Peter 3:15), og Jesus er årsagen til dette håb (se Titus 2:13). Jesus giver os det løfte, at den, der anerkender mig over for mennesker, ham vil jeg også anerkende for min himmelske Fader (Matt 10:32; jf. 2 Tim 1:8).

Selvom forsvaret af vores tro bør være tillidsfuldt og urokkeligt, skal vi engagere os i apologetik med mildhed og respekt (1 Peter 3:15). Herrens tjener må ikke være stridbar, men skal være venlig mod alle, i stand til at undervise, ikke vred (2 Tim 2:24). Vi skal tale sandheden i kærlighed (Ef 4:15).

Det er ikke nok for en apologet at have kendskab til Skriften; han må også elske mennesker. Målet med apologetik er ikke at vinde argumenter, men at lede folk til en viden om sandheden, som vil sætte dem fri (Joh 8:32). Modstandere skal forsigtigt instrueres i håbet om, at Gud vil give dem omvendelse, der fører dem til viden om sandheden, og at de vil komme til fornuft og flygte fra djævelens fælde, som har taget dem til fange for at gøre hans vilje (2 Timoteus 2:25-26).Top