Hvad betyder det, at mens vi stadig var syndere, døde Kristus for os (Rom 5:8)?

Hvad betyder det, at mens vi stadig var syndere, døde Kristus for os (Rom 5:8)? SvarEn person, der er villig til at ofre sit eget liv for at redde en anden person, betragtes som en helt. Men hvem ville være klar til at dø for en fjende? Jesus Kristus viste sig at være den ultimative helt ved at dø for at redde sine fjender: For mens vi stadig var svage, døde Kristus på det rigtige tidspunkt for de ugudelige. For man vil næppe dø for et retfærdigt menneske - selvom man måske for et godt menneske ville vove at dø - men Gud viser sin kærlighed til os ved, at mens vi stadig var syndere, døde Kristus for os (Rom 5:6-8, ESV).Før en person modtager frelse i Jesus, er han en synder og fjende af Gud (Rom 5:10; Jakob 4:4). Synder betyder en, der ikke lever op til Guds standard eller misser målet. I stedet for at elske Gud som Skaber og Fader, gør synderen oprør mod ham. Med en syndig natur er den ugudelige person fjendtlig over for Gud (Rom 8:7).

Apostelen Paulus tegner et frygteligt billede og siger, at de ugudelige er fuldstændig magtesløse til at hjælpe sig selv. ESV'erne, mens vi stadig var svage, gengives, da vi var fuldstændig hjælpeløse i New Living Translation, og da vi stadig var magtesløse i New International Version. Som syndere var vi som fanger bundet i lænker, fastspændt til guillotinen og skyldige som anklaget. Vi var Guds fjender, ved at blive dræbt, da Jesus Kristus trådte ind for at dø i vores sted. Ved denne handling at sende sin søn til at dø for os, beviste Gud, hvor meget han elskede os. Mens vi stadig var syndere, døde Kristus for os.Mange mennesker går glip af sandheden, som ligger i, at Kristus døde for os mens vi stadig var syndere . Kronologien er vigtig. Kristus ventede ikke på, at vi skulle rense vores handling; Han ofrede sig selv, mens vi stadig var aktivt imod ham. Frelsen afhænger ikke af, at vi møder Gud halvvejs, holder budene eller forsøger at være så gode, som vi kan. Nej, Gud fuldendte vores frelsesværk, da vi var i en tilstand af åbent oprør mod ham. Det er nåde.I Romerbrevet 5 lærer Paulus de romerske troende, hvordan de kan holde ud gennem lidelse. Han opmuntrer dem til at glæde sig over lidelse, vel vidende at lidelse frembringer udholdenhed, og udholdenhed frembringer karakter, og karakter frembringer håb (Rom 5:3-4, ESV). Lidelse bidrager til åndelig vækst, som fører til kristen modenhed. I sidste ende tillader lidelse de troende at få del i Kristi herlighed (Romerne 8:17; 1 Peter 4:12-14). Men hvordan skaber lidelse håb?Paulus forklarer: Og dette håb vil ikke føre til skuffelse. For vi ved, hvor højt Gud elsker os, fordi han har givet os Helligånden til at fylde vores hjerter med sin kærlighed (Rom 5:5). Det ultimative grundlag for vores kristne håb er Guds urokkelige kærlighed. Vores håb vil aldrig skuffe os, uanset hvad vi udholder, fordi vi ved, at Gud elsker os og aldrig vil svigte os. Hans fuldkomne kærlighed giver aldrig op på os (1 Kor 13:7). På grund af hans standhaftige kærlighed, mens vi stadig var syndere – svorne Guds modstandere – døde Kristus for os. Apostlen Johannes sagde noget lignende: Sådan ved vi, hvad kærlighed er: Jesus Kristus gav sit liv til for os (1 Joh 3:16).

Essensen af ​​Guds kærlighed er opfattet i hans gave: For så elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv (Joh 3:16). Andetsteds siger Johannes: Dette er ægte kærlighed – ikke at vi elskede Gud, men at han elskede os og sendte sin søn som et offer for at fjerne vore synder (1 Joh 4:10). Og Paulus bekræfter, at Guds Søn elskede mig og gav sig selv for mig (Galaterne 2:20, NLT).

Guds kærlighed i Jesus Kristus er uden fortilfælde. Ingen anden kærlighed har nogensinde været dyrere for sin giver og mindre fortjent for sin modtager. Da Gud Faderen gav sin søn, Jesus, til at dø for os, mens vi stadig var syndere, gav han alt - sit eget jeg - for at redde dem, der ikke fortjente andet end dommen fra ham. Ved at give sin søn gav Gud sig selv, den dyreste gave af alle. Han betalte den højeste pris, for at vi kunne modtage den største kærlighed.Top