Hvad siger Bibelen om mindreåriges drikkeri?

Hvad siger Bibelen om mindreåriges drikkeri? SvarBibelen henviser aldrig specifikt til mindreåriges drikkeri. I Bibelens tid var vin den foretrukne drik, delvist på grund af manglen på vand i Israels ørkener. Alle drak vin, og der var intet kulturelt eller bibelsk forbud mod det. Bibelen befaler kun mod drukkenskab, ikke mod at drikke. Der er derfor ingen omtale af mindreåriges drikkeri i Bibelen.Skriften forbyder ikke en kristen at drikke øl, vin eller nogen anden drik, der indeholder alkohol. Faktisk er drikkeri ofte skildret i positive vendinger i Skriften. Drik din vin med et lystigt hjerte (Prædikeren 9:7). Salme 104:14-15 siger, at Gud giver vin, der glæder menneskers hjerte. Amos 9:14 diskuterer at drikke vin fra din egen vingård som et tegn på Guds velsignelse. Bibelen fordømmer dog specifikt drukkenskab og dens virkninger (Ordsprogene 23:29-35). Kristne får også befaling om ikke at tillade noget at kontrollere dem (1 Korintherbrev 6:12; 2 Peter 2:19). Skriften forbyder endvidere en kristen at gøre noget, der kan støde andre kristne eller opmuntre dem til at synde mod deres samvittighed (1 Korintherbrev 8:9-13).

Men hvis udtrykket mindreårige drikker henviser til at bryde loven ved at levere alkohol til mindreårige eller indsugning af mindreårige, så er det klart forkert, og Bibelen fordømmer det. Romerne 13:1-7 gør det meget klart, at kristne ikke skal adlyde landets love, men vi skal adlyde den regering, Gud sætter over os. Gud skabte regering for at skabe orden, straffe det onde og fremme retfærdighed (1 Mos 9:6; 1 Kor 14:33; Rom 12:8). Vi skal adlyde regeringen i alt – betale skat, adlyde regler og love og vise respekt. Den eneste gang, vi får lov til at være ulydige over os, er når disse myndigheder beder os om at være ulydige mod Gud. Hvis vi ikke respekterer vores regerings love, viser vi i sidste ende manglende respekt for Gud, for Han er den, der satte den regering over os. Derfor er enhver, der bryder loven ved at købe eller levere alkohol til mindreårige, skyldig i lovbrud og er ulydig mod Gud. Mindreårige, der drikker alkohol ulovligt gennem mindreårige, er ligeledes skyldige.

Top