Hvad er betydningen af ​​de forskellige syner i Zakarias' Bog?

Hvad er betydningen af ​​de forskellige syner i Zakarias' Bog? SvarI Zakarias 1:7–6:8 modtager profeten Zakarias otte syner på en travl nat:1. Rytteren blandt myrtetræerne (1:7-17)


2. De fire horn og fire håndværkere (1:18-21)


3. Landmåleren (2:1-13)
4. Ypperstepræsten Josuas syn (3:1-10)


5. Den gyldne lampestage og to oliventræer (4:1-14)


6. Den flyvende rulle (5:1-4)
7. Kvinden i kurven (5:5-11)


8. De fire vogne (6:1-8)

Zakarias indleder sin bog med en kraftig opfordring til Israel om at omvende sig (1:1-6). Dette tema om omvendelse udvikles mere fuldstændigt gennem de efterfølgende otte syner. Generelt taler disse visioner om Guds planer for Israel og især for Jerusalem og templet. Et andet hovedtema er den fremtidige Messias' komme. Profeten havde også en mission om at opmuntre de post-eksiliske jøder til at fortsætte deres arbejde med at genopbygge templet.

Her er et kort kig på hver af disse guddommelige visioner:

1. Rytteren blandt myrtetræerne (1,7-17): Zakarias ser en mand og heste blandt træerne. Manden forklarer, at de havde gået hele jorden rundt og fundet fred. En engel fortæller derefter profeten, at Gud stadig elskede Israel og ville genoprette Jerusalem. Vers 17 opsummerer: Dette er, hvad HERREN den Almægtige siger: 'Mine byer vil igen flyde over med velstand, og HERREN vil igen trøste Zion og udvælge Jerusalem.'

2. De fire horn og fire håndværkere (1:18-21): Zakarias er vist fire horn og fire håndværkere. Englen fortæller ham, at hornene er fire kongeriger, der stod imod Israel (Assyrien, Egypten, Babylon og Medo-Persien), og håndværkerne kommer for at kaste disse horn ned; dvs. Gud ville besejre Israels fjender.

3. Landmåleren (2:1-13): Zakarias ser en mand, der holder en målesnor. Da profeten spørger manden, hvor han skal hen, siger manden, at han vil måle byen Jerusalem. Denne vision repræsenterer Guds løfte om, at Jerusalem vil blive udvidet, og dets folk en dag vil leve i sikkerhed, mens Herren dømmer Israels fjender.

4. Ypperstepræsten Josuas syn (3:1-10): Zakarias ser ypperstepræsten Josva stå i beskidte klæder; han er foran Herrens engel, og Satan står ved siden af. Satan bliver irettesat, og Josva får rigt, rent tøj. Gud forklarer selv synet: Josva vil blive velsignet i sin tjeneste for Herren. Synet er også symbolsk for Israels genoprettelse som Guds præstelige nation (jf. 2. Mosebog 19:6). Denne vision om Joshua ender med en forudsigelse af den ultimative ypperstepræst – den kommende Messias, symboliseret ved en gren og en altseende sten.

5. Den gyldne lampestage og to oliventræer (4:1-14): En engel viser Zakarias en gylden lampestage, der bliver fodret med olie fra to oliventræer. De to oliventræer er symboler for Zerubbabel, Judas guvernør, og ypperstepræsten Josva. Den gyldne lampestage repræsenterer tempel- og tempeltilbedende samfund. Gud gjorde det klart, at han igen ville arbejde gennem sit folk for at lægge fundamentet til templet og afslutte arbejdet.

6. Den flyvende rulle (5:1-4): Zakarias ser en stor rulle, skrevet på begge sider, flyve over hele landet. Dette syn taler om Guds dom over dem, der ikke adlød hans lov.

7. Kvinden i kurven (5:5-11) : Englen viser profeten en kurv, der kunne rumme en efa (tre femtedele af en skæppe). På kurven er et blydæksel. Englen åbner kurven for at afsløre en kvinde, der sidder indeni. Englen siger: Dette er folkets uretfærdighed i hele landet, og forsegler igen kurven med det tunge låg. To andre kvinder dukker op med storkelignende vinger; de tager kurven op og fører den til Babylon. Denne mærkelige vision afbilder undertrykte ondskab for at blive forvist til Babylon, hvor den til sidst ville blive befriet (jf. Åbenbaringen 17).

8. De fire vogne (6:1-8): Zakarias ser fire heste i forskellige farver trække fire vogne. De løber hurtigt gennem hele jorden, med det resultat, at Guds Ånd har hvile. Dette syn repræsenterer en dom over Israels fjender. Efter dommen vil Guds vrede blive stilnet, og hvile følger. Denne sidste vision bringer serien af ​​visioner fuld cirkel: den første vision havde forestillet disse heste ved slutningen af ​​deres mission. Et lignende syn om dom, der også bruger billeder af heste, findes i Åbenbaringen 6:1-8.

De to midterste syner, nummer 4 og 5, understreger Guds velsignelse. Når Israel vender tilbage til Jerusalem og genopbygger templet, vil de finde Guds gunst. Værket vil blive fuldført, ’ikke ved magt eller kraft, men ved min Ånd’, siger Herren, den Almægtige (4:6).Top