Hvad er de forskellige typer af salmer?

Hvad er de forskellige typer af salmer? SvarDe 150 salmer i Salmernes Bog er ofte blevet kategoriseret i forskellige typer. Der er ingen måde at organisere salmerne på, men de fleste systemer inkluderer lignende kategorier med kun små variationer. Bibelforskeren Hermann Gunkels system dækker følgende kategorier:Salmer : Mange af salmerne er simple salmer eller lovsange. For eksempel er Salme 8 en salme, der begynder, Herre, vor Herre, / hvor majestætisk er dit navn på hele jorden! (vers 1).

Klage- eller Klagesalmer : Disse inkluderer sange, der udtrykker sorg over for Gud eller klager over Guds fjender. For eksempel er Salme 3 en klagesalme, der begynder, Herre, hvor mange er mine fjender! / Hvor mange rejser sig imod mig! (vers 1). Nogle klagesalmer lyder ret negative, selvom de er sat i en kontekst af Gud, der reagerer i kærlighed eller kraft. Salme 44:23-24 siger for eksempel: Vågn op, Herre! Hvorfor sover du? / Væk dig selv! Afvis os ikke for evigt. / Hvorfor skjuler du dit ansigt / og glemmer vores elendighed og undertrykkelse?Kongelige Salmer : Adskillige salmer blev fremført i konger eller højtstående personers nærværelse. Salme 18:50 siger: Han giver sin konge store sejre; / han viser sin salvede usvigelig kærlighed, / til David og hans efterkommere for evigt.Taksigelsessalmer : Disse takkesange omfatter både taksigelse fra enkeltpersoner (såsom Salme 30, 32 og 34) og fra samfundet (såsom Salme 67 og 124). En af de mest kendte takkesalmer er Salme 100. Vers 4–5 forkynder: Gå ind i hans porte med taksigelse / og hans forgårde med lovsang; jeg takker ham og priser hans navn. / Thi Herren er god, og hans kærlighed varer evindelig; / hans trofasthed fortsætter gennem alle generationer.Visdomssalmer : Mens mange salmer diskuterer aspekter af visdom, fokuserer visse salmer, såsom Salme 1, 37 og 49, på temaet visdom, hvor de taler om Herrens frygt eller tilbyder visdomsord. Salme 1:1-3 er et godt eksempel: Salig er den / som ikke går i takt med de ugudelige / eller står på vejen, som syndere tager eller sidder i selskab med spottere, / men hvis glæde er ved loven af Herren, / og som grunder over hans lov dag og nat. / Den person er som et træ plantet ved vandstrømme, / som giver sin frugt i tide / og hvis blade ikke visner - / hvad de end gør, lykkes.

Mindre genrer og blandede typer : Nogle salmer indeholder en blanding af typer. Salme 9, 10 og 123 er eksempler. Andre salmer har kun et lille antal i deres kategori, såsom salmer om Israels historier (Salme 78, 105 og 106). Opstigningssangene, skrevet for at blive sunget af tilbedere på vej op til Jerusalem, repræsenterer også en mindre genre, der omfatter blandede typer (Salme 120—134).Top