Skal vi tilbede Helligånden?

Skal vi tilbede Helligånden? SvarVi ved, at kun Gud bør tilbedes (se 2. Mosebog 34:14 og Åbenbaring 22:9). Kun Gud fortjener tilbedelse. Spørgsmålet om, hvorvidt vi skal tilbede Helligånden, besvares blot ved at afgøre, om Ånden er Gud. Hvis Helligånden er Gud, så kan og bør Han tilbedes.Skriften præsenterer Helligånden som ikke blot en kraft, men som en person. Ånden omtales i personlige vendinger (Joh 15:26; 16:7–8, 13–14). Han taler (1 Tim 4:1), han elsker (Rom 15:30), han vælger (ApG 13:2), han underviser (Joh 14:26), og han vejleder (ApG 16:7). Han kan blive løjet for (ApG 5:3-4) og bedrøvet (Ef 4:30).

Helligånden besidder guddommens natur - Han deler Guds egenskaber. Han er evig (Hebræerne 9:14). Han er allestedsnærværende (Salme 139:7-10) og alvidende (1 Korintherbrev 2:10-11). Han var involveret i skabelsen af ​​verden (1. Mosebog 1:2). Helligånden nyder intim omgang med både Faderen og Sønnen (Matt 28:19; Joh 14:16). Når vi sammenligner 2. Mosebog 16:7 med Hebræerbrevet 3:7-9, ser vi, at Helligånden og Jahve er de samme (se også Esajas 6:8 sammenlignet med ApG 28:25).Da Helligånden er Gud, og Gud er værdig til at blive prist (Salme 18:3), så er Ånden værdig til tilbedelse. Jesus, Guds søn, modtog tilbedelse (Matt 28:9), så det er naturligt, at Guds Ånd også ville modtage tilbedelse. Filipperne 3:3 fortæller os, at de troende tilbeder ved Guds Ånd og roser sig af Kristus Jesus. Der er én Gud, som evigt eksisterer i tre Personer. Når vi tilbeder Gud, tilbeder vi naturligvis alle tre medlemmer af Guddommen.Hvordan tilbeder vi Helligånden? På samme måde tilbeder vi Faderen og Sønnen. Kristen tilbedelse er åndelig og udspringer af Helligåndens indre virke, som vi reagerer på ved at ofre vores liv til ham (Rom 12:1). Vi tilbeder Ånden ved at adlyde hans befalinger. Med henvisning til Kristus forklarer apostlen Johannes, at de, der adlyder hans befalinger, lever i ham, og han i dem. Og sådan ved vi, at han bor i os: Vi kender det på den Ånd, han gav os (1 Joh 3,24). Vi ser her sammenhængen mellem at adlyde Kristus og Helligånden, som bor i os, overbevise os om vores behov for at tilbede ved lydighed og bemyndige os til at tilbede.

Top