Hvordan er evigheden i helvede en rimelig straf for synd?

Hvordan er evigheden i helvede en rimelig straf for synd? SvarMange mennesker er mildest talt utilpas med tanken om et evigt helvede. Dette ubehag er dog ofte resultatet af en ufuldstændig forståelse af tre ting: Guds natur, menneskets natur og syndens natur. Som faldne, syndige mennesker er Guds natur et svært begreb for os at forstå. Vi har en tendens til at se Gud som et venligt, barmhjertigt væsen, hvis kærlighed til os tilsidesætter og overskygger alle hans andre egenskaber. Selvfølgelig er Gud kærlig, venlig og barmhjertig, men han er først og fremmest en hellig og retfærdig Gud. Han er så hellig, at han ikke kan tåle synd. Han er en Gud, hvis vrede brænder mod de ugudelige og ulydige (Esajas 5:25; Hoseas 8:5; Zakarias 10:3). Han er ikke kun en kærlig Gud – Han er selve kærligheden! Men Bibelen fortæller os også, at han hader al slags synd (Ordsprogene 6:16-19). Og selvom han er barmhjertig, er der grænser for hans barmhjertighed. Søg Herren, mens han findes; kalde på ham, mens han er nær. Lad den ugudelige forlade sin vej og den onde sine tanker. Lad ham omvende sig til Herren, så vil han forbarme sig over ham og vor Gud, for han vil frit tilgive (Esajas 55:6-7).


Menneskeheden er fordærvet af synd, og den synd er altid direkte imod Gud. Da David syndede ved at begå utroskab med Batseba og lade Uria myrde, svarede han med en interessant bøn: Mod dig alene har jeg syndet og gjort, hvad der er ondt i dine øjne... (Salme 51:4). Siden David havde syndet mod Batseba og Uria, hvordan kunne han så hævde, at han kun havde syndet mod Gud? David forstod, at al synd i sidste ende er imod Gud. Gud er et evigt og uendeligt væsen (Salme 90:2). Som følge heraf kræver al synd en evig straf. Guds hellige, perfekte og uendelige karakter er blevet krænket af vores synd. Selvom vores synd for vores begrænsede sind er begrænset i tid, for Gud – som er uden for tiden – bliver synden han hader ved og ved. Vores synd er evigt foran ham og skal evigt straffes for at tilfredsstille hans hellige retfærdighed.Ingen forstår dette bedre end nogen i helvede. Et perfekt eksempel er historien om den rige mand og Lazarus. Begge døde, og den rige mand gik til helvede, mens Lazarus gik til paradis (Luk 16). Selvfølgelig var den rige mand klar over, at hans synder kun blev begået i hans levetid. Men interessant nok siger han aldrig: Hvordan endte jeg her? Det spørgsmål bliver aldrig stillet i helvede. Han siger ikke: Fortjente jeg virkelig dette? synes du ikke det er lidt ekstremt? Lidt over toppen? Han beder kun om, at nogen går til hans brødre, der stadig er i live, og advarer dem mod hans skæbne.

Ligesom den rige mand har enhver synder i helvede en fuld erkendelse af, at han fortjener at være der. Hver synder har en fuldt informeret, akut bevidst og følsom samvittighed, som i helvede bliver hans egen plageånd. Dette er oplevelsen af ​​tortur i helvede – en person, der er fuldt bevidst om sin synd med en ubønhørligt anklagende samvittighed, uden lindring i blot et øjeblik. Syndens skyld vil frembringe skam og evigt selvhad. Den rige mand vidste, at evig straf for et helt liv med synder er berettiget og fortjent. Det er derfor, han aldrig protesterede eller stillede spørgsmålstegn ved at være i helvede.Realiteterne med evig fordømmelse, evigt helvede og evig straf er skræmmende og foruroligende. Men det er godt, at vi måske er bange. Selvom dette kan lyde dystert, er der gode nyheder. Gud elsker os (Joh 3:16) og ønsker at vi skal blive frelst fra helvede (2 Peter 3:9). Men fordi Gud også er retfærdig og retfærdig, kan han ikke tillade, at vores synd forbliver ustraffet. Nogen skal betale for det. I sin store barmhjertighed og kærlighed sørgede Gud for sin egen betaling for vores synd. Han sendte sin søn Jesus Kristus for at betale straffen for vores synder ved at dø på korset for os. Jesu død var en uendelig død, fordi han er den uendelige Gud/menneske, der betaler vores uendelige syndgæld, så vi ikke skulle betale den i helvede for evigt (2 Kor 5:21). Hvis vi bekender vores synd og sætter vores tro på Kristus og beder om Guds tilgivelse baseret på Kristi offer, bliver vi frelst, tilgivet, renset og lovet et evigt hjem i himlen. Gud elskede os så højt, at han sørgede for midlerne til vores frelse, men hvis vi afviser hans gave om evigt liv, vil vi stå over for de evige konsekvenser af denne beslutning.Top