Har Satan magten til at kontrollere vejret?

Har Satan magten til at kontrollere vejret? SvarDet stigende antal naturkatastrofer og frygtelige storme får mange mennesker til at spekulere på, hvem kontrollerer vejret, Gud eller Satan? Nogle peger på beskrivelserne af Satan som fyrsten af ​​luftens magt i Efeserbrevet 2:2 og denne verdens gud i 2 Korintherbrev 4:4 som bevis på at Satan har kontrol over vejret. En undersøgelse af Skriften afslører, at uanset hvilken indflydelse Satan og hans dæmonengle har over vejret, er begrænset af Guds ultimative suverænitet. Djævelen, vores 'modstander', skal tages alvorligt; vi bør anerkende hans eksistens og hans begrænsede magt over den sekulære verden. Samtidig er Satan, en besejret falden engel, overmenneskelig, men ikke guddommelig, idet han kun har den kraft, som Gud i sidste ende tillader (2 Thessalonikerbrevet 2:6-11).Hvis Satan kunne påvirke vejret, ville det kun være med Guds tilladelse og behersket, som i tilfældet med Job. Satan fik lov af Gud til at pine Job for at prøve ham, og dette omfattede Guds ild (sandsynligvis lyn), som 'faldt ned fra himlen og brændte fårene og tjenerne' (Job 1:16). Dette blev efterfulgt af en 'mægtig vind' (muligvis en tornado), der ødelagde hans ældste søns hjem og dræbte Jobs børn (vers 18-19). Så hvis ilden fra himlen og tornadoen på en eller anden måde var forårsaget af Satan, var de stadig under Guds ultimative kontrol med hans formål.

Det er Gud, ikke Satan, der styrer vejret (2 Mos 9:29; Salme 135:6-7; Jeremias 10:13).
Gud kontrollerer himlen og regnen (Salme 77:16-19).


Gud styrer vinden (Mark 4:35-41; Jeremias 51:16).


Gud opretholder og opretholder universet (Hebræerne 1:3).
Gud har magt over skyerne (Job 37:11-12, 16).


Gud har magt over lynet (Salme 18:14).
Gud har magt over hele naturen (Job 26).

Gud har kontrol over alle ting, inklusive vejret. Gennem sit forsyn sørger Gud for og beskytter sine børn, men han tillader også Satan, dæmoner og menneskeheden at udøve deres begrænsede vilje til at begå synd, ondskab og ondskab. Disse samme væsener er fuldt ud ansvarlige for enhver og alle menneskeskabte katastrofer og tragedier, de forårsager. Vi ved, at Gud har ordineret, hvad der sker (Efeserne 1:11; Romerne 11:36), og derfor er hans usynlige hånd i vores smerte, selvom han ikke kan synde eller begå det onde (Jakob 1:13-17) ).

Der kan ikke være nogen meningsløs lidelse for den troende, uanset om lidelsen er forårsaget af menneskeheden eller af en naturlig begivenhed. Vi ved måske ikke altid, hvorfor onde handlinger eller naturkatastrofer sker, men vi kan være sikre på, at Gud i alle vores prøvelser og trængsler arbejder alt sammen til sin ære og til vores evige bedste (Romerne 8:18-28).Top