Ser Gud anderledes på utilsigtet synd?

Ser Gud anderledes på utilsigtet synd? SvarTredje Mosebog krævede forskellige tilbud baseret på, om en synd var forsætlig eller utilsigtet. Betyder det, at Gud ser anderledes på utilsigtede synder?Ikke nøjagtigt. Det er tydeligt, at Gud skelnede mellem tilsigtede og utilsigtede synder med hensyn til ofrene i Det Gamle Testamente. Tredje Mosebog 4:2-3 noterer dette eksempel: Når nogen synder utilsigtet og gør, hvad der er forbudt i nogen af ​​Herrens befalinger - Hvis den salvede præst synder og bringer skyld over folket, skal han bringe til Herren en ung tyr uden fejl som et syndoffer for den synd, han har begået.

Ideen om utilsigtet synd i 3. Mosebog 4 er relateret til synd ved at forvilde sig eller ved et uheld. I disse tilfælde kan der gives et tilbud. Der var dog ikke noget tilbud til rådighed, når en person syndede med vilje. Fjerde Mosebog 15:30-31 siger: Enhver, der synder trodsigt, uanset om det er indfødt eller fremmed, spotter Herren og skal udslettes fra Israels folk. Fordi de har foragtet Herrens ord og brudt hans befalinger, skal de visselig udryddes; deres skyld forbliver på dem. De, der gjorde oprør ved at begå forsætlig synd, skulle afskæres eller adskilles fra folket.Selvom der kan have været en sondring med hensyn til konsekvenserne af utilsigtede og forsætlige synder i Det Gamle Testamente, er Bibelen klart, at alle har syndet og mangler Guds herlighed (Romerne 3:23). Ofringene i Det Gamle Testamente var et foregreb om ofringen af ​​Jesus Kristus selv som et offer på korset for vore synder. Jesus er den tilstrækkelige erstatning for tilgivelse og evigt liv.I Johannesevangeliet 14:6 lærer Jesus: Jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen undtagen gennem mig. Selvom alle mennesker har syndet (undtagen Jesus), har vi mulighed for tilgivelse og forløsning fra synd gennem Jesu offer på korset. Ved tro på ham opnås frelse (Ef 2:8-9). Dette gælder uanset forsætlige eller utilsigtede synder, uanset om en person tror, ​​han har syndet lidt eller syndet meget.Skriften er klart, at menneskeheden blev skabt god, men er syndig nu som følge af syndefaldet (1. Mosebog 3). Uanset hvilken type eller niveau af synder en person har begået, er Jesus tilstrækkelig til at tilgive og tilbyde evigt liv. De, der forkaster evangeliet, uanset hvor meget eller hvor lidt synd de har begået, vil blive adskilt fra Gud for evigt og vil opleve evig straf for deres synder. Gud kalder alle mennesker til at komme til ham, for der er intet andet navn under himlen givet til at tilbyde frelse (ApG 4:12).Top