Hører / besvarer Gud en synders / vantros bønner?

Hører / besvarer Gud en synders / vantros bønner? SvarJohannes 9:31 erklærer: Vi ved, at Gud ikke lytter til syndere. Han lytter til den gudfrygtige mand, der gør hans vilje. Det er også blevet sagt, at den eneste bøn, som Gud hører fra en synder, er bønnen om frelse. Som følge heraf tror nogle, at Gud ikke hører og/eller aldrig vil besvare en vantros bønner. I sammenhæng siger Johannes 9:31 dog, at Gud ikke udfører mirakler gennem en vantro. Første Johannesbrev 5:14-15 fortæller os, at Gud besvarer bønner baseret på, om de bliver spurgt efter hans vilje. Dette princip gælder måske for vantro. Hvis en vantro beder om en bøn til Gud, der er i overensstemmelse med hans vilje, forhindrer intet Gud i at besvare en sådan bøn – i overensstemmelse med hans vilje.Nogle skriftsteder beskriver, at Gud hører og besvarer vantros bønner. I de fleste af disse tilfælde var bøn involveret. I en eller to, reagerede Gud på hjertets råb (det er ikke oplyst, om det råb var rettet mod Gud). I nogle af disse tilfælde synes bønnen at være kombineret med omvendelse. Men i andre tilfælde var bønnen blot til et jordisk behov eller velsignelse, og Gud reagerede enten af ​​medfølelse eller som svar på personens ægte søgen eller tro. Her er nogle passager, der omhandler bøn fra en vantro:

Folket i Nineve bad om, at Nineve måtte blive skånet (Jonas 3:5-10). Gud besvarede denne bøn og ødelagde ikke byen Nineve, som han havde truet med.Hagar bad Gud om at beskytte hendes søn Ismael (1. Mosebog 21:14-19). Gud beskyttede ikke kun Ismael, Gud velsignede ham overordentlig.I 1 Kongebog 21:17-29, især vers 27-29, faster og sørger Akab over Elias' profeti om hans efterkommere. Gud reagerer ved ikke at forårsage ulykken på Akabs tid.Den ikke-jødiske kvinde fra Tyrus og Sidon-området bad om, at Jesus ville udfri hendes datter fra en dæmon (Mark 7:24-30). Jesus kastede dæmonen ud af kvindens datter.

Cornelius, den romerske centurion i ApG 10, fik apostlen Peter sendt til sig som svar på, at Cornelius var en retfærdig mand. ApG 10:2 fortæller os, at Kornelius bad til Gud regelmæssigt.

Gud giver løfter, der gælder for alle (frelste og ufrelste) såsom Jeremias 29:13: Du vil søge mig og finde mig, når du søger mig af hele dit hjerte. Dette var tilfældet for Kornelius i ApG 10:1-6. Men der er mange løfter, som ifølge afsnittenes sammenhæng er for kristne alene. Fordi kristne har modtaget Jesus som Frelseren, opfordres de til frimodigt at komme til nådens trone for at finde hjælp i nødens stund (Hebræerne 4:14-16). Vi får at vide, at når vi beder om noget efter Guds vilje, så hører og giver han os det, vi beder om (1 Joh 5:14-15). Der er mange andre løfter til kristne om bøn (Matt 21:22; Joh 14:13, 15:7). Så ja, der er tilfælde, hvor Gud ikke besvarer en vantros bønner. Samtidig kan Gud i sin nåde og barmhjertighed gribe ind i vantros liv som svar på deres bønner.Top